logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

KORONAWIRUS - zalecenia SANEPIDU

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaleca mieszkańcom województwa łódzkiego:
- unikać uczestniczenia w imprezach masowych, okolicznościowych, spotkaniach towarzyskich, zgromadzeniach;
- zaniechać podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia;
- przestrzegać zasad zapobiegania zakażeniom przenoszonym droga kropelkową, w tym zwłaszcza higieny rąk;
- stosować się do wszelkich zaleceń i zakazów wydawanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym również udzielać niezbędnych informacji pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Treść zarządzenia

 

ilość odwiedzin: - 1924