logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Ogłoszono kolejne przetargi

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych w piątek 16 lutego 2024 r. ogłosił przetarg na „Budowę Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie”. Wykonawcy mają czas na złożenie ofert do dnia 4 marca 2024 r. do godziny 10:00 za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia.

Na przedmiotowe zadanie gmina Ksawerów pozyskała środki finansowew wysokości ponad 8 mln zł., pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Poza ww. postępowaniem, ogłoszony został również przetarg na zadanie „Projekt budowlany ulic: Jagodowa, Północna, Huczna, Taneczna w Ksawerowie”. Postępowanie również prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia, a Wykonawcy na złożenie oferty mają czas do 23 lutego 2024 r. do godziny 10:00.

To tylko część planów, bo w Referacie Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych trwają prace nad kolejnymi przetargami, które zostaną ogłoszone już w krótce.

ilość odwiedzin: - 285