logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Rusza rekrutacja do klas I

19.02.2024 r. rusza rekrutacja dzieci z rocznika 2017 do klas pierwszych. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły po złożeniu dokumentów przyjmowane będą do placówek z urzędu. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły będą przyjmowane w przypadku posiadania przez placówkę wolnych miejsc w oddziałach, przy czym pierwszeństwo mają dzieci spoza obwodu danej szkoły ale zamieszkałe na terenie gm. Ksawerów, następnie dzieci posiadające rodzeństwo w placówce i uczęszczające do obecnego oddziału przedszkolnego przy szkole. Wnioski rekrutacyjne wraz z odpowiednimi oświadczeniami można pobrać ze stron szkół podstawowych. Termin składania wniosków to 04.03.2024 r. szczegóły na stronach internetowych szkół:

ilość odwiedzin: - 140