herb gminy ksawerow.png
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ | ZAMIESZKAJ | ZAINWESTUJ

Sekretarz gminy jako pierwsza wskazała poważny błąd

Samorządowy serwis internetowy PAP opublikował ostatnio artykuł dotyczący wynagrodzeń (i ich składowych) wójtów i burmistrzów. Sekretarz naszej gminy Monika Sroczyńska nie zgodziła się z treścią tej informacji, o czym poinformowała redakcję serwisu...i miała rację.

Na stronie popularnego serwisu samorządowego (www.samorzad.pap.pl) możemy znaleźć informację:

Wójt nie może dostawać premii ani nagród - przypomina sekretarz gminy Ksawerów (woj. łódzkie), wytykając nam błąd w artykule. 
Sekretarz gminy Ksawerów Monika Sroczyńska zwróciła uwagę na błąd w jednym z naszych artykułów pt. Zasadnicza obniżka", w którym wśród składników wynagrodzenia wójtów i burmistrzów wymieniliśmy m.in. „dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, a także premie i nagrody".
W piśmie do naszej redakcji Pani sekretarz słusznie zauważyła, że zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych nagroda może być przyznana jedynie pracownikom wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt. 2 i 3 tej ustawy, tj. zatrudnionym na podstawie powołania lub umowy o pracę. „Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 powołanej ustawy wójt gminy jest zatrudniony na podstawie wyboru i nie należy do grona wymienionych pracowników, którym mogą być przyznane nagrody" - podkreśliła sekretarz.