logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Trwają prace w parku przy ul. Kościuszki

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. “Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie – etap I”

Wykonawca przeprowadził już niezbędne prace związane z odmładzaniem starych drzew oraz usuwaniem drzew o słabej kondycji lub kolidujących z projektem. Aktualnie wykonywane są roboty ziemne i alejki.

Zakończenie realizacji pierwszego etapu związanego z budową parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie ustalone jest na 30 kwietnia 2020 r.

park Kościuszki (3).jpg

park Kościuszki (2).jpg

park Kościuszki (1).jpg

ilość odwiedzin: - 807