logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zakończenie prac na ul. Miele i ul. Giełdowej

We wtorek 21 lipca 2020 r. odbył się odbiór techniczny zadania pn. “Rozbudowa ul. Giełdowej i ul. Miele w Ksawerowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego”, w którym brali udział przedstawiciele Urzędu Gminy Ksawerów, Gminnej Jednostki Wod-Kan, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy. W ramach zadania wybudowano ścieżkę rowerową oraz chodnik na długości ok. 1 km. Wykonano również oznakowanie pionowe i poziome, które w znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie naszej gminy.

Odbiór techniczny Miele Giełdowa.jpg

ilość odwiedzin: - 510