herb gminy ksawerow.png
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ | ZAMIESZKAJ | ZAINWESTUJ

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola formularza:

  • imię i nazwisko
  • adres @
  • telefon

są nieobowiązkowe.

Jednakże ich niewypełnienie utrudni odwołanie się do zgłaszanej informacji.

Wypełnienie formularza jest dobrowolne. Wprowadzone dane osobowe będą przetwarzane tylko na potrzeby prowadzonej tu korespondencji. A po zakończeniu konwersacji dane zostaną trwale usunięte. Dane nie będą służyły do innych celów niż tu wymienione.

Wymagane