logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

HERB

herb gminy ksawerow.png

W dniu 24 maja 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Ksawerów (NR XLVIII/343/2017) ustanowiono herb, sztandar i wzór pieczęci gminy Ksawerów.

Herbem Gminy jest w jednolitym polu zielonym tarczy kwiat róży o barwie czerwonej na łodydze z liśćmi o barwie czarnej.

Herb gminy Ksawerów jest znakiem prawnie chronionym i stanowi własność gminy.

Herbu i barw gminy mogą używać dla celów związanych z realizacją swoich zadań ustawowych jednostki organizacyjne gminy oraz gminne osoby prawne.

Zgodę na nieodpłatne używanie herbu lub barw przez podmioty inne niż wymienione w uchwale udziela Wójt Gminy Ksawerów.

Nie wymaga zgody Wójta Gminy Ksawerów rozpowszechnianie oraz używanie symboli i barw gminy w publikacjach naukowych i popularnonaukowych.

Herb może być używany tylko w kształcie i proporcjach zgodnych z wzorem graficznym określonym w uchwale.

 

Treść uchwały do pobrania:

Uchwała XLVIII/343/2017 Rady Gminy Ksawerów w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi i pieczęci gminy Ksawerów oraz określenia zasad używania herbu, barw gminy oraz pieczęci urzędowej. (rozmiar pliku w formacie PDF - 907 KB)

Wzór graficzny herbu Gminy Ksawerów do pogrania:

Herb Gminy Ksawerów (647 KB, format PNG)