logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

HISTORIA

Teren Gminy Ksawerów stanowił część składową kasztelani chłopskiej, która od wieku XI wchodziła w skład dóbr kościelnych będących własnością kapituły krakowskiej.

Ksawerów należy do najmłodszych miejscowości usytuowanych na terenie gminy. Powstał on na początku XIX wieku, kiedy zlokalizowano tu tzw. osadę dla prządników i sprowadzono trzy pierwsze rodziny. W roku 1824 w dokumentach po raz pierwszy pojawiła się nazwa ,,Xawerów". Niebawem pojawili się tu kolejni osadnicy. Pochodzili oni z terenów Czech i Niemiec. Nowi osadnicy licznie zasiedlają nie tylko sam Ksawerów, ale również Teklin, Żdżary, Widzew i Kolonie Wolę Zaradzyńską. Rodzina Kindlerów, pabianickich fabrykantów wzniosła w 1897 r. na terenie folwarku Widzew- pałac, który przetrwał do dziś.

zdjęcie pałacu Rodziny Kindlerów

Po drugiej wojnie światowej Gmina Ksawerów staje się oprócz tradycji tkackich, zagłębiem ogrodniczym. Bliskość Łodzi zapewnia prosperit okolicy do końca lat 80-tych.

Pierwotne funkcje administracyjne realizowała gmina Widzew, istniejąca od 1 września 1939 roku. Po zakończeniu drugiej wojny światowej siedzibę organu administracji przeniesiono do Ksawerowa. Skutkiem reform z lat 1972-1975 było utworzenie gminy Ksawerów.

Gmina Ksawerów powstała w dniu 1 stycznia 1973 r. i istniała zaledwie do 31 lipca 1976 r., kiedy to włączono ją do Gminy Pabianice na mocy Rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach bielskim, gdańskim, kaliskim, miejskim krakowskim, krośnieńskim, łomżyńskim, miejskim łódzkim, ostrołęckim, rzeszowskim, szczecińskim, wałbrzyskim, włocławskim i zamojskim (Dz. U. z 1976 r. Nr 24, poz. 143).

Ponownie dzięki usilnym zabiegom wielu mieszkańców Ksawerowa podmiotowość prawną uzyskała 1 stycznia 1997 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia, ustalenia i zmiany granic oraz nazw i siedzib władz gmin w niektórych województwach, a także nadania niektórym gminom statusu miasta (Dz. U. z 1996 r. Nr 155, poz. 761).

Wola Zaradzyńska – zwana dawniej Wolą Rypułtowską, powstała nie później niż w XIV wieku. W pierwszej połowie XVIII wieku z powodu wojen i epidemii została całkowicie wyludniona.

Widzew – zwany uprzednio Widzów, powstał prawdopodobnie w XIV wieku jako folwark dworski, wieś założona w XIX wieku.