logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

SCHRONISKO

SCHRONISKO

Zwierzęta bezdomne – nie kupuj adoptuj

Apelujemy do mieszkańców Gminy Ksawerów o zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt. Ten problem przez ostatnie kilka lat znacznie nasilił się na terenie naszej gminy. Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się "bezdomne psy", to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela lub faktycznie porzucone przez bezdusznych opiekunów. Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż część psów zgłaszanych do schroniska ma swoich opiekunów. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Czynnikiem wskazującym na "bezpańskość" czy "bezdomność" psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Taka sytuacja trwa nawet do dwóch tygodni. W tym czasie (wiosna i wczesna jesień) niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów oraz nadgorliwe ich wyłapywanie, oczywiście pod warunkiem, że nie są one ranne lub agresywne.

Jak postępować w przypadku zwierząt biegających wolno bez opieki właściciela.

  • W przypadku, gdy właściciel regularnie wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie przedstawicielom policji, którzy mają prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela.
  • W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie  wówczas należy zgłoszenia kierować telefonicznie lub osobiście do Urzędu Gminy Ksawerów. W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy urzędu w sprawach dotyczących zgłoszeń bezdomnych zwierząt należy kontaktować się z Posterunkiem Policji w Ksawerowie bądź Komendą Powiatową Policji w Pabianicach.

Możliwość adopcji zwierząt ze schroniska. 


Najlepszą formą pomocy zwierzętom przebywającym w schronisku jest ich adopcja. Żadne, nawet najlepsze schronisko nie zastąpi im prawdziwego domu. Dla bezdomnych zwierząt adopcja jest jedyną szansą na drugie, lepsze życie.