logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

REFERATY

Kancelaria Urzędu

Sekretarka - Bogusława Socha
sekretariat
42 213 80 50
sekretariat(at)ksawerow.com

Sekretarka – Mariola Kusiak
biuro rady
42 213 80 50 wew. 25
rada(at)ksawerow.com

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu – Marzena Idczak
sprawy kadrowe
42 213 80 50 wew. 44
kadry(at)ksawerow.com

Konsultant ds. Systemów Teleinformatycznych - Rafał Kilańczyk
42 413 80 50
admin(at)ksawerow.com

Archiwistka - Dorota Dominiak
archiwum Urzędu Gminy Ksawerów
42 213 80 50
archiwum(at)ksawerow.com

 

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu – Monika Macuda
ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
42 213 80 18
42 213 80 50 wew. 11
ewidencja(at)ksawerow.com
mmacuda(at)ksawerow.com

specjalista – Danuta Wlazło
ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza, BIP,  sprawy wojskowe
42 213 80 18
42 213 80 50 wew. 11
ewidencja(at)ksawerow.com
dwlazlo(at)ksawerow.com

 

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Kierownik – Maria Waszkiewicz-Beze
oświata
42 213 80 50 wew. 50
oswiata(at)ksawerow.com

Inspektor – Aleksandra Bartold
baza sportowa, obrona cywilna, sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe, OSP
42 213 80 50 wew. 50
abartold(at)ksawerow.com

Specjalista – Kamila Karcz-Napióra
promocja, organizacje pozarządowe
42 213 80 50 wew. 13
promocja(at)ksawerow.com

Joanna Majchrzak
Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia
42 213 80 50 wew. 13

 

Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik – Marek Rzepkowski
inwestycje 
42 213 80 50 wew. 27
komunalny(at)ksawerow.com

Inspektor – Małgorzata Krajewska
drogi, oświetlenie
42 213 80 50 wew. 26
komunalny(at)ksawerow.com

Specjalista - Krystian Otomański
zintegrowane inwestycje terytorialne
42 213 80 50 wew. 27
komunalny(at)ksawerow.com

 

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych
Kierownik – Agnieszka Szymańska-Ćwiok
Zamówienia publiczne, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
42 213 80 50 wew. 17
funduszeue(at)ksawerow.com

Inspektor – Justyna Górka
zamówienia publiczne
42 213 80 50 wew. 17
przetargi(at)ksawerow.com


Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu – Jarosław Pinder
planowanie przestrzenne
42 213 80 50 wew. 34
doradca(at)ksawerow.com

Inspektor – Tomasz Kaczmarek
gospodarka gruntami, wypisy i wyrysy z MPZP, opłata adiacencka
42 213 80 50 wew. 19
przestrzenna(at)ksawerow.com

Inspektor – Marzena Marciniak
planowanie przestrzenne, numeracja porządkowa, podziały nieruchomości
42 213 80 50 wew. 32
nieruchomości(at)ksawerow.com

Iinspektor - Jolanta Godula
wycinka drzew, ochrona środowiska
42 213 80 50 wew.32
ochronasrodowiska(at)ksawerow.com

Inspektor – Jolanta Ulańska
sprawy lokalowe, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, budynki gminne
42 213 80 50 wew. 35
komunalnyju(at)ksawerow.com

Inspektor - Ewa Krawczyk
gospodarka odpadami, bezdomne zwierzęta
42 213 80 50 wew. 35
komunalnyek(at)ksawerow.com

Inspektor - Joanna Olempska
decyzje środowiskowe, opłata adiacencka
42 213 80 50 wew. 19
jolempska(at)ksawerow.com


 

Referat Budżetowy

Kierownik – Joanna Orszulak –Hamal
księgowość budżetowa
42 213 80 50 wew. 29
jhamal(at)ksawerow.com

Inspektor – Joanna Boik
księgowość budżetowa, sprawozdawczość
42 213 80 50 wew. 46
jboik(at)ksawerow.com

Specjalista– Beata Guzenda
księgowość dochodów niepodatkowych, windykacja
42 213 80 50 wew. 30
budżetowy(at)ksawerow.com

Inspektor – Elżbieta Durczyńska
płace, ZUS, majątek gminny
42 213 80 50 wew. 46
finansowy(at)ksawerow.com

 

Referat Dochodów

Kierownik- Anna Rogala
księgowość podatków lokalnych
42 213 80 34
42 213 80 50 wew.31
podatki(at)ksawerow.com

Inspektor – Jadwiga Orzechowska
wymiar podatków lokalnych
42 213 80 34
42 213 80 50 wew. 31
podatki(at)ksawerow.com

Podinspektor – Kamilla Świątek
Księgowość, opłaty za gospodarowanie odpadami
42 213 80 50 wew. 33
dochodowygo(at)ksawerow.com

Podinspektor – Wioletta Mielczarek
Księgowość, opłaty za gospodarowanie odpadami
42 213 80 50 wew. 33
dochodowygo(at)ksawerow.com
wmielczarek(at)ksawerow.com


Samodzielne stanowiska

Inspektor Ochrony Danych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Aleksandra Bartold

42 213 80 50 wew. 50
odo(at)ksawerow.com

Główny księgowy – Joanna Rzepkowska
42 213 80 50 wew. 29
joanna.rzepkowska(at)ksawerow.com
 

Radcy Prawni

Iwona Limiera
Michał Walczak